Tjänster

Undersökning

Innan ditt besök ser vi gärna att du fyller i hälsodeklarationen som skickas ut digitalt. Ifall du inte har möjlighet att göra det kom lite innan och fyll i den hos oss.


Vi utför en grundlig undersökning av din munhälsa. Du får individuellt anpassade rekommendationer. Därefter lägger vi upp en behandlingsplan och du får tid för återbesök. 


Första besöket kostar vanligtvis mellan ca. 500kr-2000kr beroende på ifall du har tandvårdsbidrag kvar. 

Försäljning

Vi provar ut lämpliga munvårdshjälpemedel och försöker ha det mesta till försäljning så att du enkelt ska kunna påbörja din nya munvårdsrutin efter besöket hos oss. 

Tveka inte att fråga oss ifall det är något du undrar över.

Karies

Ifall du diagnostiseras med karies (hål i tanden), går vi igenom vad som kan vara orsaken, samt lägger upp en strategi för förebyggande åtgärder. Du får även en tid för att laga den drabbade tanden ifall skadan blivit så pass stor.

Parodontit

Tandköttsinflammation (gingivit) orsakas oftast av dålig munhygien och kan ifall den inte behandlas leda till tandlossning (parodontit). Dessa sjukdommar kännetecknas av blödande tandkött, dålig andedräkt och rörliga tänder. Ärftlighet förekommer och faktorer som rökning och diabetes ökar risken att drabbas. 


Ifall du har gingivit eller parodontit erbjuds du 1-4 besök hos tandhygienisten initialt. Där tänderna görs rena och du får instruktion om hur du ska upprätthålla en god munhälsa. 

Läkningen följs upp efter några månader och beroende på resultatet görs en ny plan tillsammans med tandläkaren.